Liên hệ với Kia Vĩnh Phúc
: 0389224892
: Xóm Phổ, Quất Lưu, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc( Cạnh siêu thị Go Vĩnh Yên)